Standpunten

RECHTS

VBJ is niet te beroerd om controversiële standpunten in te nemen. Wij voeren een nationalistische strijd zonder compromissen, met als doel maatschappelijke discussies op gang te trekken. Deze radicale strijd voeren we zowel met woorden als daden. Grijze saaie ‘politieke’ jongerenorganisaties zijn er volgens ons al voldoende!

VLAAMS

België heeft zijn tijd gehad en voor ons mag deze staat voorgoed verdwijnen. VBJ kiest resoluut voor Vlaamse onafhankelijkheid, zonder enige toegeving. Wat Vlaams is moet Vlaams blijven! Dit geldt zowel voor het Vlaamse karakter in de Vlaamse rand rond Brussel als voor de straten van onze grootsteden.

REBELS

VBJ loopt niet in de pas. Wij doen niet aan politiek om geliefd te zijn, maar om echt iets te veranderen. ‘What you see, is what you get’. Vol passie en vol vuur. Authentiek. Echt. Onafhankelijk en met de kracht van een overtuiging. Wij zullen nooit als Belgisch minister worden ingezworen op een paleis. Maar wij zullen wel altijd en overal zeggen waar het op staat. Of men het nu graag hoort of niet, VBJ staat voor principes. Compromisloos en strijdvaardig!

Als politieke jongerenorganisatie van het Vlaams Belang heeft VBJ tot doel om jongeren meer vertrouwd te maken met het partijprogramma van het Vlaams Belang. Daarom bij ons geen hypocrisie zoals andere partijpolitieke jongerenorganisaties die strategisch tegenovergestelde standpunten innemen t.o.v. hun moederpartij, maar tijdens de verkiezingen wel samen op een kieslijst gaan staan.

We lichten graag enkele speerpunten toe en geven antwoorden op de leugens en vooroordelen die over ons verspreid worden.

VBJ is de radicale jongerenvereniging die je misschien al lang aan het zoeken was! Wij zijn een organisatie voor en door jongeren t.e.m. 30 jaar. Vraag snel je gratis infopakket aan.