Provincie Oost-Vlaanderen

Vlaams Parlement

Filip Brusselmans

3de plaats Vlaams Parlement

Filip Brusselmans, 26 jaar oud, komt uit Stekene en woont momenteel in Sint-Niklaas. Hij studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Als jongerenvoorzitter van VBJ voelt hij zich nauw betrokken bij de jeugd en hun uitdagingen. Volgens hem moeten zaken zoals veilig (én betaalbaar) de bus nemen, uitgaan en over straat lopen prioriteit krijgen. Naast zijn voorzitterschap heeft hij al een legislatuur als Vlaams parlementslid achter de rug, waarin hij zich voornamelijk richtte op jeugd en cultuur. Hierbij hecht hij veel waarde aan de Vlaamse cultuur, identiteit en de Nederlandse taal.

Adeline Blancquaert

7de plaats Vlaams Parlement

Adeline Blancquaert is 27 jaar en zette zich de afgelopen jaren als jongste vrouwelijke parlementslid in binnen de Commissie Wonen en de Commissie Justitie. Met meer dan 170.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, de onbetaalbaarheid voor gezinnen om een woning te kopen en de verplichte renovatieverplichting binnen de 5 jaar stelt ze vast dat het beleid gefaald heeft. Ook op het justitieel vlak moet er dringend iets veranderen: recht moet opnieuw rechtvaardig zijn, vindt Adeline. Ze hoopt om haar werk in het parlement verder te kunnen zetten, zodat we samen gaan voor een écht rechts beleid waar Vlaanderen recht op heeft.

Ywein Joris

1ste opvolger Vlaams Parlement

Ywein Joris, 28 jaar oud en afkomstig uit Gent, heeft een diepe liefde voor de Nederlandse taal en literatuur. Hij hecht veel waarde aan onderwijs, omdat hij gelooft dat jongeren daar de schoonheid van het Nederlands kunnen ontdekken. Volgens hem is een goede beheersing van de taal essentieel voor succes in het verdere leven. Ywein pleit voor het opnieuw centraal stellen van het Nederlands in het onderwijssysteem, bijvoorbeeld door het invoeren van verplichte taalbadklassen. Naast taalonderwijs ziet hij nog veel andere uitdagingen. Met de ambitie om bij te dragen aan een veilig, vrij en Vlaams Vlaanderen, stelt hij zich kandidaat.

Kamer

Francesca Van Belleghem

3de plaats Kamer

Francesca Van Belleghem, 28 jaar oud, is opgegroeid in een apolitieke omgeving. Daardoor kon ze onbevooroordeeld haar eigen mening vormen over de huidige stand van zaken in Vlaanderen. Ze kwam al snel tot het inzicht dat het Vlaams Belang concrete antwoorden biedt op de vragen en zorgen van de bevolking: het realiseren van een veilige en vrije samenleving, kwalitatieve gezondheidszorg, een redelijk overheidsbeslag en een adequaat pensioen — stuk voor stuk zaken die de traditionele partijen volgens haar als te ambitieus beschouwen. Als migratiespecialiste van de partij droeg Francesca actief bij aan het formuleren van beleid over hoe ons land effectief zijn grenzen kan stellen.

Alexander Van Hoecke

6de plaats Kamer

Alexander Van Hoecke, 29 jaar oud, is geboren en getogen in Lokeren. Hij heeft rechten gestudeerd en begon daarna met werken voor het Vlaams Belang. Aanvankelijk was hij inhoudelijk medewerker in het Vlaams Parlement, waar hij zich richtte op Energie en Buitenlands Beleid. Sinds 2023 fungeert hij als persverantwoordelijke voor de partij. Alexander uit sterke frustraties over het Belgische wanbeleid, met name de federale besluitvorming die volgens hem heeft geleid tot de sluiting van de Belgische kerncentrales. Die rampzalige beslissing staat betaalbare en schone energie in de toekomst in de weg. Hij is vastberaden om met het Vlaams Belang die fout te herstellen en pleit voor investeringen in nieuwe kerncentrales, naar Nederlands voorbeeld.

Jens De Pauw

1ste opvolger Kamer

Jens De Pauw, 29 jaar oud en akomstig uit Eeklo, is een trotse vader van twee kinderen. Voor hen in het bijzonder en voor Vlaanderen wil hij vastberaden een betere toekomst waarborgen. Verkeerde beleidskeuzes mogen die toekomst niet langer in gevaar brengen. Zo wijst hij onder meer op de sociale zekerheid, die onder zware druk staat door massamigratie, met het risico dat toekomstige generaties geen pensioen meer hebben. Daarom is het dringend beschermen van onze sociale zekerheid cruciaal en pleit hij voor gesloten grenzen om de veiligheid van de Vlaamse natie te waarborgen. Jens ondersteunt het Vlaams Belang, omdat de partij de beste oplossingen biedt voor deze uitdagingen.