Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) helpt de voorzitter bij allerhande voorbereidingen en bij de praktische uitvoering van de genomen beslissingen. Minstens één keer per maand komt de RvB samen, tenzij de voorzitter hier anders over beslist. Ook de provinciale coördinatoren mogen aanwezig zijn tijdens het RvB, maar zijn dit niet verplicht tenzij de voorzitter er uitdrukkelijk om vraagt.