Bestuur

De Vlaams Belang Jongeren worden geleid door een voorzitter die voor een periode van twee jaar verkozen door de Algemene Vergadering en wordt bekrachtigd door een ledencongres.

De Raad van Bestuur (RvB) helpt de voorzitter bij allerhande voorbereidingen en bij de praktische uitvoering van de genomen beslissingen. Minstens één keer per maand komt de RvB samen, tenzij de voorzitter hier anders over beslist. Ook de provinciale coördinatoren mogen aanwezig zijn tijdens het RvB, maar zijn dit niet verplicht tenzij de voorzitter er uitdrukkelijk om vraagt.

Het kloppend hart van de werking van de Vlaams Belang Jongeren is het Nationaal Secretariaat. Het heeft een coördinerende, administratieve en informerende functie. Tijdens de kantooruren staat de secretaris te uwer beschikking. U kunt bij haar terecht voor het aanvragen van informatie, lidmaatschap, abonnementen, propagandamateriaal en nog veel meer.

Leden

Voorzitter: Filip Brusselmans
Ondervoorzitter: Tom Lamont
Politiek secretaris: Britt Huybrechts
Provinciaal coördinator West-Vlaanderen: Jonathan Haeyaert
Provinciaal coördinator Oost-Vlaanderen: Aurélien Makowicki
Provinciaal coördinator Antwerpen: Yana De Vrij
Provinciaal coördinator Vlaams-Brabant: Britt Huybrechts
Provinciaal coördinator Limburg: Jorn Vanspauwen
PR-verantwoordelijke: Martijn Demaesschalck
Eindredacteur Rebel: Ywein Joris
Toegevoegd bestuurslid: Cedric Cornelissen
Toegevoegd bestuurslid: Maarten Van Liedekerke