Speerpunten

Als politieke jongerenorganisatie van het Vlaams Belang heeft VBJ tot doel om jongeren meer vertrouwd te maken met het partijprogramma van het Vlaams Belang. Daarom bij ons geen hypocrisie zoals andere partijpolitieke jongerenorganisaties die tegenovergestelde standpunten hebben als hun moederpartij, maar tijdens de verkiezingen wel samen op een kieslijst gaan staan.

We lichten graag enkele standpunten toe en voor meer info verwijzen we je naar www.vlaamsbelang.org.