Missie & Visie

Missie

VBJ groepeert militante en sociaalbewuste jongeren tem 30 jaar die zich inzetten voor het politieke programma van het Vlaams Belang. VBJ is een volksbewuste organisatie die Europese normen en waarden uitdraagt als principiële voorhoede voor de leiders van morgen.

Visie

VBJ wil een nieuwe generatie politieke en militante kaders vormen die het partijpolitieke Vlaams-nationalisme van de 21e eeuw vormgeven. VBJ wil de maatschappij beïnvloeden via verschillende methoden en biedt een platform voor nieuwe mensen, ideeën en technieken. Onze strijd stopt niet aan de landsgrenzen.

Los van het politiek inhoudelijke aspect waarvoor VBJ staat, zijn de Vlaams Belang Jongeren veel meer dan enkel haar politieke boodschap. VBJ draagt bepaalde kernwaarden uit waarmee ze zich differentieert t.o.v. van andere organisaties. Deze kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen van al haar leden die zij van wezenlijk belang vinden.