Contact

Wens je contact op te nemen met de Vlaams Belang Jongeren ? Dan kan je dit doen door het formulier in te vullen.

De gegevens die je ons ter beschikking stelt, worden door ons conform de wetgeving verwerkt om met jou in communicatie te treden. Zij worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je hebt een recht op toegang en verbetering van de gegevens. Je kan ons steeds laten weten dat je geen verder contact wenst per brief naar het VBJ-secretariaat, Madouplein 8 bus 6 te 1210 Brussel, of via e-mail naar [email protected].