VOLG ONS OOK OP:

Werelddierendag: voor vele dieren geen feest vandaag

Nieuws • 04 oktober 2014

„De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.“ Dat wist Mahatma Ghandi al meer dan een halve eeuw geleden. Sindsdien zijn we er in Europa wat dat betreft alvast sterk op vooruit gegaan. Vele wantoestanden betreffende dieren die vroeger schering en inslag waren, worden vandaag de dag door de goegemeente niet meer aanvaard. Dat wil echter niet zeggen dat er geen werk meer aan de winkel zou zijn.

Neem nu bijvoorbeeld onze slachthuizen. Onder meer door de technologische vooruitgang is het vandaag de dag mogelijk om elk dier dat geslacht wordt voorafgaand te verdoven. Daarom is het niet meer dan logisch dat deze manier van werken in beschaafde landen dan ook wettelijk verplicht is, onafgezien van het feit zelfs dat het hier om een verwaarloosbare investering gaat.

Deze praktijk is ook in dit land verplicht. Er wordt vandaag de dag echter nog steeds een uitzondering gemaakt voor ritueel slachten. Afgelopen zondag nog kwamen duizenden mensen op straat in Brussel om hun ongenoegen te uiten over het feit dat deze barbaarse praktijken nog steeds getolereerd worden in ons land. De boodschap van de deelnemers aan deze deze betoging, waaronder ook de Vlaams Belang Jongeren, was duidelijk: haal de uitzondering voor ritueel slachten uit de wet, en liefst zo snel mogelijk.

Jammer genoeg is het nog niet zo ver. Dit jaar valt Werelddierendag immers samen met het Islamitische offerfeest, waardoor er naar goede gewoonte duizenden schapen op onnodig gruwelijk wijze om het leven worden gebracht. Nochtans is een verbod helemaal niet ver gezocht, integendeel. Niet alleen zou het louter gaan om een strikte toepassing van een reeds bestaande wet, bovendien zouden we zelfs niet het eerste Europese land zijn dat deze keuze maakt: ook Denemarken kondigde begin 2014 reeds een verbod aan. De voorspelbare reacties lieten alvast niet lang op zich wachten: terwijl het overgrote deel van de Denen zich volmondig achter dit verbod kon scharen, lieten verschillende moslimorganisaties weten dat er bij de moslims in Denemarken geen draagvlak zou zijn voor dit verbod. De Israëlische minister van religieuze zaken sprak zelfs van „antisemitisme“.

Ondanks deze protesten is het verbod in Denemarken toch van kracht geworden. Vlaanderen (inclusief Brussel!) zou hier een voorbeeld aan moeten nemen.

De Vlaams Belang Jongeren zouden dan ook graag willen dat men op Werelddierendag volgend jaar weldegelijk over een overwinning voor het dierenwelzijn zou kunnen spreken. Het is voor elke Vlaming immers al lang duidelijk dat deze gruwelijke rituelen geen plaats hebben in een beschaafde samenleving. Nu moeten enkel de machthebbers nog volgen…

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.