VOLG ONS OOK OP:

[Opinie] Uitspraken Bart De Wever: timing boven eerlijkheid

Nieuws, Opinie • 01 april 2015

De uitspraken van Bart De Wever in Terzake blijven nazinderen. De reacties waren uiteraard voorspelbaar. Zowat alle partijen haastten zich om De Wever van repliek te dienen en schuwden daarbij geen harde woorden. Eens het woord ‘racisme’ was gevallen, leek het hek helemaal van de dam.

In de daaropvolgende discussie werd De Wever plotseling bestempeld als de “leider van het nieuwe Vlaams Belang.” Ik moet toch eerlijk bekennen dat ik de wenkbrauwen even moest fronsen toen ik dat te horen kreeg. Indien Bart De Wever daadwerkelijk de leider van een nieuw Vlaams Belang was, dan zou de rol van Tom Van Grieken uitgespeeld zijn. Gelukkig voor hem, maar jammer genoeg voor de Vlamingen die de N-VA in de afgelopen jaren met een stem beloonden, is de N-VA geenszins een nieuw Vlaams Belang. De N-VA lijkt vandaag immers maar één belang te dienen, en dat is dat van zichzelf.

Ben ik immers de enige die de timing van zijn uitspraken opvallend goed vindt? Door de huidige hetze lijkt iedereen wel te vergeten dat diezelfde Bart De Wever vlak voordien het integratiebeleid van de Vlaamse regering (terecht) met de grond had gelijk gemaakt. Hij was daarbij wel even uit het oog verloren dat dit rampzalige integratiebeleid nota bene al meer dan vijf jaar onder de bevoegdheden ressorteert van N-VA-ministers. Als het gevoerde integratiebeleid tot op vandaan nefast was, en dat was het ook, dan is dat grotendeels op het conto van diezelfde N-VA te schrijven.

En veel beterschap lijkt er niet op komst. Geert Bourgeois was dan ook in september vorig jaar duidelijk in zijn oproep naar de ondernemers ter gelegenheid van de opening van het nieuwe werkjaar van VOKA. Hij wees er op de hoge werkloosheidscijfers bij allochtonen en al snel viel daarbij het woord discriminatie. In plaats van de Vlaamse werkgevers onterecht van discriminatie te beschuldigen, had de minister-president echter werkonwillige allochtonen moeten oproepen om zich beter aan te passen, beter hun best te doen om onze taal te leren en meer ambitie te tonen in onze samenleving, maar dat liet hij – uiteraard – na. Het beleid waarbij allochtonen die zich weigeren aan te passen aan onze samenleving en zich niet inschakelen in de arbeidsmarkt om in de hangmat gaan liggen terwijl de uitkeringen binnen stromen, wordt intussen door deze Vlaamse regering gewoon voortgezet. Symptomatisch zijn bijvoorbeeld de plannen van Liesbeth Homans om een postercampagne op te zetten om moslims de weg te tonen naar de meldpunten voor discriminatie. Voor zij die wat verder dan de recente storm in een glas water kijken, is het duidelijk: uit alles wat deze Vlaamse regering in de praktijk doet en reeds gedaan heeft, blijkt dat de verantwoordelijkheid voor een moeizame inburgering van vreemdelingen nog steeds steevast bij onze samenleving zal worden gelegd en niet bij allochtonen.

Nochtans kan ik wel beamen dat deze regering aan de lopende band discrimineert. Ze discrimineert namelijk de autochtone, blanke Vlaming. De Vlaamse regering is immers een absolute kampioen als het op ‘positieve discriminatie’ aankomt. De échte kracht van verandering zou betekenen dat de N-VA deze schandelijke vorm van discriminatie ten opzichte van de eigen bevolking zou afschaffen. Maar ook daar is de N-VA in hetzelfde bedje ziek. Onze partij verzette zich destijds met klem tegen de aankondiging van N-VA minister Homans om tegen 2020 minstens 10 procent allochtonen in dienst te hebben bij de Vlaamse overheid. Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat Mohammed wordt aangenomen in plaats van Jan, enkel en alleen omdat Mohammed toevallig geen autochtone, blanke Vlaming zou zijn. Dat is discriminatie in zijn zuiverste vorm waar een partij -die beweert voor de rechten van de Vlamingen op te komen- zich tegen dient te verzetten. In tegenstelling tot de N-VA zullen wij dat met het Vlaams Belang wél doen.

Als Bart De Wever volgens sommigen dan de voorzitter is van het zogezegde “nieuwe Vlaams Belang”, dan ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van het échte Vlaams Belang. Bij ons immers geen woorden zonder daden.

Reccino Van Lommel

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31