VOLG ONS OOK OP:

Congres Jong-N-VA: de klimaattop

Nieuws • 02 maart 2015

Met veel interesse hebben de Vlaams Belang Jongeren de nu afgelopen verkiezingen bij Jong-N-VA gevolgd. Er waren immers twee kandidaat-voorzitters: enerzijds Michel Cardon, die zich openlijk uitte als Vlaams-Nationalist en conservatief, en anderzijds de wat kleurloze, maar enigszins charismatische Tomas Roggeman.

Vandaag kennen we natuurlijk reeds de uitslag: Tomas Roggeman mag zich sinds dit weekeinde de nieuwe voorzitter van Jong-N-VA noemen, iets waar we hem uitdrukkelijk voor willen feliciteren. Vandaag gaf hij in de ochtend van Radio 1 een dubbelinterview met Wim Soons, de nieuwe jongerenvoorzitter van CD&V. Bij de jongerenvoorzitters lijkt het aloude kartel wel terug van eigenlijk nooit weggeweest. De heren gaven aan vooral in te willen zetten op klimaatproblematiek. Roggeman gaf aan dat hij dit thema bovendien op de kaart wil zetten bij de moederpartij: “Als jongeren hebben we onze plaats binnen de partij. We gaan veel actiever aan standpuntbepaling doen, maar het is de nieuwe politieke generatie die de toekomst moet uitwijzen.”

Verder relativeren beide heren het “gekibbel” van de moederpartijen. Roggeman: “Dat we de verandering in uitvoering brengen die we voor de verkiezingen beloofd hadden, is voor mij het voornaamste. Dat er daarnaast gekibbeld wordt, is bijzaak. Ik heb het in de politiek nooit anders geweten.”

Vele Vlamingen zijn het ongetwijfeld met Roggeman eens. Ook zij hadden immers graag gezien dat de N-VA de verandering zou brengen die de partij voor de verkiezingen beloofde. Gelukkig weet Roggeman wel van welk hout pijlen te maken en zal hij trachten de klimaatproblematiek hoog op de agenda te plaatsen bij zijn moederpartij. Want dat, dames en heren, is natuurlijk de beloofde verandering waar de Vlaming op zat te wachten.

Of niet?

Neen, geef ons dan maar de visietekst van “Vlaams & Conservatief” van de hand van de verliezende ploeg van Michel Cardon. In die visitekst raken zij een aantal interessante punten aan.

Zo pleitten zij voor een vrij Vlaanderen: “Wij kiezen onomwonden voor een onafhankelijk Vlaanderen. Democratie heeft namelijk nood aan een ‘demos’, een geheel waarmee we ons vereenzelvigen en identificeren. Die verbondenheid vinden we in onze Vlaamse gemeenschap en identiteit.” De Vlaams Belang Jongeren hebben hier niets aan toe te voegen.

Verder stelt men dat “een vrij Vlaanderen betekent dat we onze Belgische schoonmoeder niet zomaar inruilen voor een Europees Exemplaar.” Ook daar zijn de Vlaams Belang Jongeren het volmondig mee eens. Kijk eens aan.

Men heeft het ook over “vrije mensen” en pleit voor “een slanke overheid die minder invloed heeft op het leven van mensen.” Men zou het bijna niet geloven, maar ook dat is een standpunt dat het Vlaams Belang en de Vlaams Belang Jongeren reeds jaar en dag verkondigen. Het Vlaanderen van Michel Cardon en co. “bestaat uit sterke individuen die samen een hechte gemeenschap vormen. Belangrijk zijn de verschillende kringen waarin mensen leven en verbanden die ze met elkaar aangaan: gezin, familie, buurt, etc.” Verhip, het Vlaanderen van de Vlaams Belang Jongeren ook!
We zouden bijna panikeren, ware het niet dat de meerderheid van Jong-N-VA er blijkbaar anders over dacht.

Zij volgden in grote getale Tomas Roggeman in zijn analyse. Hij wou vooral niet te veel mensen op de kast jagen en met termen zoals “Vlaams” en “conservatief” kan dat laatste nu eenmaal wel gebeuren. Dus: “Raus damit!” Gelukkig zal Jong-N-VA de prangende klimaatproblematiek wél aankaarten. Wij wensen Tomas daar graag alle succes toe. Ieder het zijne, immers.

De Vlaams Belang Jongeren zullen zich wel bekommeren om de transfers, onze identiteit en jawel hoor, onze onafhankelijkheid. Indien Michel Cardon en zijn aanhang daar aan willen meewerken: altijd welkom!

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31