Onze jeugd – weerbare jeugd

Wens je deel te nemen aan deze activiteit van de Vlaams Belang Jongeren ? Dat kan door het formulier in te vullen.

Lees de Privacy verklaring

De gegevens die je ons ter beschikking stelt, worden door ons conform de wetgeving verwerkt om met jou in communicatie te treden. Zij worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je hebt een recht op toegang en verbetering van de gegevens. Je kan ons steeds laten weten dat je geen verder contact wenst per brief naar het VBJ-secretariaat, Madouplein 8 bus 6 te 1210 Brussel, of via e-mail naar [email protected].