Naar jaarlijkse traditie organiseert de flink gesubsidieerde vzw 11.11.11 ‘Jonge Wolven’, een debat waarin de voorzitters van de verschillende jongerenpartijen de degens met elkaar kruisen. Schijnbaar onderdeel van die traditie is het pertinent weigeren van de tweede grootste partij van Vlaanderen: het Vlaams Belang. Opnieuw kregen de Vlaams Belang Jongeren geen uitnodiging. Ze lieten het daar echter niet bij en eisten ter plaatste een plek aan de debattafel op, wat moderator Linda De Win (ex-VRT) ook toeliet. “11.11.11 wordt met publiek geld gefinancierd”, stelt kersvers VBJ-ondervoorzitter Tom Lamont. “Een flink deel van dat publiek geld komt van Vlaams Belangers. Het is dan ook maar beleefd om ons uit de nodigen.”

De voorzitters van Jong N-VA, Jong CD&V, de Jongsocialisten, Jong Groen, Jong Vld mochten allen een uitnodiging ontvangen van 11.11.11 voor hun debat over klimaat en migratie. Zelfs de voorzitter van het linksextremistische COMAC Leuven mocht mee aan tafel schuiven.

“11.11.11 is blijkbaar wel geïnteresseerd in het geld van onze kiezers, maar niet in onze mening”

“De weigering om Vlaams Belang Jongeren uit te nodigen is niet alleen ondemocratisch”, vindt ook VBJ-voorzitter Filip Brusselmans, “maar getuigt ook van een gebrek aan respect voor de meer dan 800.000 Vlaams Belang kiezers. Het is bijzonder vreemd dat in een debat over nota bene migratie het Vlaams Belang geen stem krijgt. Bovendien krijgt 11.11.11 jaarlijks meer dan 9.000.000 euro aan subsidies. Dat is belastinggeld dat ook afkomstig is van de Vlaams Belang-kiezers. Ze zijn blijkbaar wel geïnteresseerd in ons geld, maar niet in onze mening.”

De nieuwe ondervoorzitter van Vlaams Belang Jongeren nam echter het woord bij aanvang van het debat en confronteerde de organisatoren met hun weigering VBJ uit te nodigen. Moderator Linda De Win moest vaststellen dat de organisatie geen weerwoord kon of wou bieden, dus bood ze Lamont een plaats aan tafel aan: “Wat mij betreft, is iedereen welkom.” Het debat zelf verliep hierna zonder incidenten.