De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) hebben hun voorzitter gekozen. Filip Brusselmans volgt zichzelf op en zal VBJ zeker tot en met de verkiezingen van 2024 blijven leiden. “We hebben de afgelopen jaren heel wat kunnen doen. Sinds 2020 hebben we een verdubbeling gekend van de ledenaantallen. Onze plannen en voorstellen – zeker rond de afschaffing van het CST – bereikten de hoogste politieke agenda’s, maar mijn opdracht is nog niet afgelopen.” In de marge van zijn herverkiezing, verzette Brusselmans zich ook tegen eventuele nieuwe lockdowns. “De autoritaire ingrepen zijn voorlopig verdwenen, maar we moeten waakzaam blijven.”

Brusselmans kijkt terug op de afgelopen twee jaar als een tevreden voorzitter. Het ledenaantal verdubbelde naar 3.250 en ook VBJ-voorstellen zoals de afschaffing van de avondklok, het CST en de introductie van een gemeenschapsdienst voor schoolverlaters haalden de belangstelling. Toch vindt Brusselmans dat zijn werk nog niet af is. Hij stelde tijdens het ledencongres – waar Brusselmans unaniem herverkozen werd – een nieuw beleidsplan voor en legde een voorstel op tafel om de “vrijheid van jongeren te bewaren, ook in de herfst of tijdens andere barometerkleurtjes”.

“Ook als jongerenpartij is het belangrijk om professioneel te werk te gaan”, liet Brusselmans optekenen. “Dit beleidsplan is daartoe een eerste aanzet. Het is een instrument om zowel onze doelen voor ogen te houden, als er gericht naar toe te werken.” Duidelijke accenten die in het beleidsplan worden gelegd zijn “offline een tand bij te steken” door een grotere aanwezigheid in de steden en “permanent wervende campagnes”. Ook wil Brusselmans het amicale aspect van VBJ uitlichten zodat de organisatie een gemeenschapsgevoel krijgt.

Tijdens het congres was er echter ook ruimte voor inhoudelijke posities. Er werd uitgehaald naar de afgelopen corona-aanpak en de ingrijpende impact op jongeren van het “totalitaire en medisch onverantwoorde beleid”, aldus Brusselmans. “Zaken zoals het CST en de avondklok hadden nul bewezen nut. Integendeel, zo blijkt nu. De psychologische impact op een ganse generatie die grote delen van hun jeugd opgesloten zijn moeten blijven, is gigantisch. Dit willen wij nooit meer meemaken. De autoritaire ingrepen zijn voorlopig verdwenen, maar we moeten waakzaam blijven. Want vrijheid is geen gunst van de staat, vrijheid is intrinsiek van ons en afdwingbaar!”