UITNODIGING TOT KANDIDATUURSTELLING

Beste VBJ’er,

In het voorjaar organiseren de Vlaams Belang Jongeren hun tweejaarlijkse congres.
Op dit congres zal een vernieuwde Raad van Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle VBJ-leden.

Ieder lid van de Vlaams Belang Jongeren is op deze gelegenheid van harte welkom.
Precieze informatie over datum en locatie volgen nog – maar u kan zich al wel kandidaat stellen om deel uit te maken van de nieuwe bestuursploeg.

Wie zich kandidaat wil stellen voor een functie binnen de Raad van Bestuur en/of als voorzitter, kan dat t.e.m. vrijdag 31 december 2021.

Gelieve je kandidatuur te motiveren en te richten aan huidig voorzitter Filip Brusselmans via [email protected].
Twijfel je of je wel voor een functie in aanmerking komt? Dat is nergens voor nodig!
De Vlaams Belang Jongeren zijn blij met iedereen die zich voor onze vereniging wil inzetten, we vinden ongetwijfeld een plek waar je jezelf nuttig kan maken!

 

Met Vlaams-Nationale groeten,

 

Filip Brusselmans

Huidig VBJ-voorzitter
[email protected]

 

VOORZITTER

De voorzitter draagt de algemene leiding van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

Functiebeschrijving

 • Opmaken en opvolgen van een jaarplanning, met meerdaagse initiatieven, campagnes, activiteiten, acties en dergelijke meer.
 • De vergaderingen van de Raad van Bestuur en de VBJ-raad organiseren en voorzitten.
 • Opmaken en versturen van persmededelingen.
 • Opvolgen van activiteiten. Je volgt de organisatie en het verloop van de activiteiten op.
 • Aanwezig zijn in het studentenleven en de Vlaamse Beweging.
 • Je gaat vaak naar activiteiten van studentenverenigingen en van de Vlaamse Beweging.
 • De voorzitter vertegenwoordigt VBJ in het Partijbestuur en in de Partijraad van het Vlaams Belang
 • De voorzitter vertegewoordigt VBJ op (school-)debatten en in de media.
 • De andere bestuursleden binnen VBJ coördineren en managen als eindverantwoordelijke.

Functieprofiel

 • Je hebt minstens één jaar ervaring in de Raad van Bestuur.
 • Je bent bereid om voor een publiek te spreken.
 • Je vertegenwoordigt hetgene waarvoor VBJ staat in woorden en daden.
 • Je hebt organisatorisch inzicht.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent assertief.
 • Je bent flexibel.

ONDERVOORZITTER

De ondervoorzitter is plaatsvervanger van de voorzitter.

Functiebeschrijving

 • Algemene ondersteuning van de voorzitter.
 • Invullen niet nader bepaalde functies. Als een functie niet nader bepaald of ingevuld is in de RvB, neem je deze functie tijdelijk of definitief op jou
 • Aanspreekpunt bij VBJ-activiteiten. Je staat mee in voor het onthaal van deelnemers aan VBJ-activiteiten en fungeert als algemeen aanspreekpunt.
 • Je zorgt voor de gepaste opvang van gastsprekers en staat in voor de aankondiging/bedanking voor en na de toespraken
 • Je kunt je vrijmaken voor nationale VBJ-activiteiten (o.a. Zomeruniversiteit, Winteracademie, Nacht v/d Militant, …)

Functieprofiel

 • Je hebt minstens één jaar ervaring in de Raad van Bestuur.
 • Je hebt organisatorisch inzicht.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je bent assertief.
 • Je bent flexibel.

PROVINCIALE COÖRDINATOR

De provinciale coördinator draagt de algemene leiding voor de afdelingen en vertegenwoordiging van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) in de toegewezen provincie.

Functiebeschrijving

 • Je organiseert activiteiten en acties in je provincie.
 • Je doet aan werving onder de jongeren in je provincie.
 • Je ondersteunt nieuwe afdeling en bent hun vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.
 • Je moedigt actieve VBJ’ers aan om in hun regio een werking uit te bouwen.
 • Je bemiddelt bij conflicten tussen en binnen VBJ-afdelingen.

Functieprofiel

 • Je bent bereid om voor het publiek te spreken.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je bent een goede organisator.
 • Je communiceert naar de Raad van Bestuur.

HOOFDREDACTEUR

De hoofdredacteur draagt de algemene leiding over Rebel, het driemaandelijkse tijdschrift van VBJ.

Functiebeschrijving

 • Je stelt samen met de voorzitter een redactie samen.
 • Je stelt een jaarplanning op voor Rebel en volgt die samen met de redactie en de lay-outers op
 • Je coördineert de inhoud van Rebel, wijst artikels toe aan schrijvers, keurt artikels goed of af en zorgt ervoor dat elk artikel grondig nagelezen wordt
 • Ook eventuele andere publicaties van VBJ coördineer je
 • Je kunt je vrijmaken voor nationale VBJ-activiteiten (o.a. Zomeruniversiteit, Winteracademie, Nacht v/d Militant, …)

Functieprofiel

 • Je beschikt over een vlotte pen.
 • Je volgt de actualiteit op en hebt een neus voor ideologisch interessante en nuttige thema’s.
 • Je hebt in het verleden al bijdragen geleverd aan nationalistische publicaties.
 • Je kunt met Word of Indesign werken of je bent bereid het op korte termijn te leren, vooral m.b.t. het correct aanleveren aan DTP.
 • Je beschikt over een vlotte pen.
 • Je werkt stipt en nauwkeurig.
 • Je kan omgaan met deadlines.

SOCIALE MEDIA

De multimediaverantwoordelijke draagt de algemene leiding over de sociale profielen en coördineert alle online initiatieven van VBJ.

Functiebeschrijving

 • Je coördineert de inhoud die via de website en sociale media verspreid wordt.
 • Je denkt na over zaken zoals SEO, de opmaak van de website, de huisstijl, edm. Je zorgt dat VBJ mee is met de laatste ontwikkelingen.
 • Je kunt je vrijmaken voor nationale VBJ-activiteiten (o.a. Zomeruniversiteit, Winteracademie, Nacht v/d Militant, …) en verzorgt de online promotie en verslaggeving hiervan.

Functieprofiel

 • Je werkt vlot met sociale media en film en blijft bij met de nieuwste trends.
 • Je hebt oog voor het juiste beeld en de juiste zinsnede.
 • Je werkt stipt en nauwkeurig.
 • Ervaring met foto- en/of videobewerking is een plus.

GRAFISCH DESIGNER

De grafisch designer zorgt voor alle pancatres, affiches, zelfklevers,… van VBJ.

Functiebeschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor alle grafische content van VBJ
 • Je maakt grafische content voor de regionale afdelingen van VBJ

Functieprofiel

 • Je kan vlot met Photoshop werken
 • Je bent regelmatig beschikbaar
 • Je bent bereid om ad hoc te werken
 • Werken met Indesign is een plus

PENNINGMEESTER

De penningmeester zorgt voor de financiële en administratieve verwerking van inkomsten en uitgaven.

Functiebeschrijving

 • In samenspraak met de voorzitter en secretaris stel je een jaarbudget op en denk je na over inkomsten en uitgaven.
 • Je bent medeverantwoordelijke voor de boekhouding van VBJ en handelt nationale activiteiten financiëel af.
 • Aanvragen en opvolgen van subsidiedossiers
 • Je kunt je vrijmaken voor nationale VBJ-activiteiten (o.a. Zomeruniversiteit, Winteracademie, Nacht v/d Militant, …)

Functieprofiel

 • Je bent minstens één jaar actief lid binnen VBJ.
 • Je bent assertief.
 • Je werkt nauwkeurig en stipt.
 • Je kunt met Excel en/of Acces werken of bent bereid om het op korte termijn te leren.
 • Basiskennis m.b.t. boekhouden is een pluspunt.