VOLG ONS OOK OP:

Eigen volk eerst

 

eigenvolkeerstDe massa-immigratie in Europa is een tikkende tijdbom. Niet minder dan 1 op 4 kinderen in Vlaanderen is van vreemde afkomst. Bovendien stelt de islamitische gemeenschap, een belangrijk deel van de allochtonen,  zich bovendien alsmaar veeleisender en agressiever op en de politici van de systeempartijen geven alsmaar meer toe.

Zo werden er in verschillende steden in de zwembaden opnieuw gescheiden zwemuren voor vrouwen ingevoerd omdat de islam gezamenlijk zwemmen verbiedt. Ook inzake tewerkstelling kunnen vreemdelingen niet klagen over een gebrek aan medewerking van de overheid: positieve discriminatie is tegenwoordig de regel. Bedrijven die vreemdelingen in dienst nemen ontvangen daarvoor geld en bij de overheid krijgen vreemdelingen vaak voorrang bij vacatures. Hallo Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding? Neen, zolang het het eigen volk maar is dat gediscrimineerd wordt is er blijkbaar geen racismeprobleem.

VBJ wil dat de grenzen worden gesloten. Niet-Europese vreemdelingen moeten verplicht inburgeringscursussen volgen. Wie deze cursussen niet wenst te volgen tekent voor terugkeer naar het eigen land. Criminelen met een niet-Belgische nationaliteit horen hun straf in hun land van herkomst uit te zitten.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31