VOLG ONS OOK OP:

Zondag Ijzerwake

Nieuws • 22 augustus 2014

Komende zondag, 24 augustus, vindt in Steenstrate bij Ieper de jaarlijkse IJzerwake plaats. Het is ondertussen reeds de 13de keer dat de Vlaamse Beweging zal verzamelen aan het monument van de gesneuvelde gebroeders Van Raemdonck.

Vanzelfsprekend wordt zondag herdacht dat het deze maand net 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog van start ging. Geen mens die, gelet op de media-aandacht voor het onderwerp, dit de laatste maanden is kunnen ontgaan. Enerzijds zal men in Steenstrate dan ook een aantal gesneuvelden van het jaar 1914 herdenken, en anderzijds zal men er een tegenwoordig maar al te vaak en al te graag vergeten aspect van de oorlog belichten: de achteruitstelling van de Vlaamse jongens aan het front. En dat mag inderdaad ook wel eens in herinnering gebracht worden. Vlaamse jongens die voor het Belgische regime goed genoeg waren om te dienen als kanonnenvlees, maar als dank hiervoor enkel minachting kenden. Bevelen die enkel in het Frans verliepen… Een taal die velen in de loopgraven niet verstonden.

De IJzerwake is echter niet enkel een herdenking. De wake heeft zich, sinds haar noodzakelijke ontstaan als vervanger voor de teloorgegane IJzerbedevaart, ook duidelijk tot doel gesteld in de geest van de Frontbeweging te streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen. En die roep naar onafhankelijk zal zeker zondag weerom klinken. Hoe jammer de zogenaamde ‘Vlaams-nationalistische’ verkiezingsoverwinnaars dat ook mogen vinden. Zij blijken zich nu al te schikken in de traditionele rol van ondergeschikte binnen België…

Het is belangrijk dat duizenden Vlamingen zondag de onafhankelijkheidseis ondersteunen met hun aanwezigheid. Praktische gegevens over de wake vindt u via ijzerwake.org

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31