VOLG ONS OOK OP:

Vrije meningsuiting gemuilkorfd

Nieuws • 06 oktober 2010

De Gentse afdeling van de NSV! (Nationalistische Studentenvereniging) kwam de jongste dagen herhaaldelijk in de media omdat de rector van de Universiteit Gent, Paul Van Cauwenberge, weigerde een auditorium ter beschikking te stellen voor een debat tussen Filip Dewinter en Sharia4Belgium-voorman Abu Imran. De rector schortte het debat eenzijdig op uit vrees voor rellen door linkse ‘actievoerders’.

De Vlaams Belang Jongeren betreuren deze gang van zaken én veroordelen met klem de beslissing van het rectoraat. Het excuus om het debat te verbieden, druist in tegen fundamentele democratische rechten als de vrije meningsuiting en het vrije debat. Een debat tussen om het even wie met om het even welke mening moet immers altijd vrij kunnen plaatsvinden.

Daarbovenop werd de Gentse NSV! opnieuw niet erkend in het Politiek Filosofisch Konvent (PFK). Nadat linkse studentenverenigingen beroep hadden aangetekend bij het Bestuurscollege om de erkenning van de NSV! aan de universiteit te vernietigen, werd geoordeeld dat de democratische beslissing van het PFK ‘onvoldoende gemotiveerd’ was. Het hele dossier kwam zo opnieuw op de tafel van het PFK terecht. Subtiel uitgeoefende druk zorgde ervoor dat de stemming resulteerde in een staking van stemmen.

De 7 stemmen voor, 7 tegen, een onthouding en een weigering om deel te nemen aan de stemming zorgden er helaas voor dat er geen meerderheid meer was om de NSV! te erkennen in het zogenaamd ‘pluralistisch konvent’. De niet-erkenning toont de ware aard van de democratische (?) studentenverenigingen aan de linkerzijde. Pluralisme kan blijkbaar enkel indien iedereen hun mening is toegedaan.

VBJ wenst de NSV! hoe dan ook veel succes toe in hun verdere stappen en in hun strijd voor de democratie, voor het vrije debat en tegen het systeem!

 

 

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31