VOLG ONS OOK OP:

VBJ verzet zich tegen optrekken van leeftijdsgrens tot 18 jaar voor alcohol.

Nieuws • 20 juni 2013

Daarom kant Tom Van Grieken, de jongerenvoorzitter van het Vlaams Belang (VBJ), zich met klem tegen het voorstel dat jongeren onder de 18 zou verbieden alcohol te drinken. De huidige wetgeving is reeds streng genoeg. Zo geldt er nu reeds een verbod voor jongeren onder de 16 om verboden alcohol aan te verkrijgen. VBJ ziet overigens geen graten in het feit dat jongeren na afloop van (bijvoorbeeld) een zware examenperiode samen een terras opzoeken om een fris pintje te drinken. “Wel integendeel, het therapeutisch effect van sociaal drinken mag niet worden onderschat. Er is bovendien geen maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke maatregel,” klinkt het.

Omgaan met alcohol hoort bij het volwassen worden.

Alcoholmisbruik bij minderjarigen kan natuurlijk op geen enkele manier door de beugel. Daarvoor dienen volgens VBJ doeltreffendere voorlichtingscampagnes en vooral meer op maat van de jongeren. Naast sensibilisering van overheidswege, hebben ook de ouders een verantwoordelijkheid om hun kinderen op de gevaren van overmatig alcoholgebruik te wijzen.

Horeca weer de dupe.

Het gevolg van deze maatregel zal ook het clandestien drinken enkel doen toenemen, met als gevolg een bijkomend inkomensverlies voor de horeca. Naast de stijgende lasten, de complexe administratie en het rookverbod is dit de zoveelste slag in de reeds zwaar getroffen sector. “Hebben de ambtenaren van FOD Volksgezondheid met dit warme weer een pintje te veel gedronken dat ze met zo’n voorstel op de proppen te komen,” vraagt voorzitter Van Grieken zich af.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31