VOLG ONS OOK OP:

VBJ geweerd op congres Vlaamse Jeugdraad

Nieuws • 13 oktober 2011

Op 22 oktober organiseert de Vlaamse Jeugdraad een groots congres waar jongeren tijdens vijf debatten hun mening komen geven over thema’s die hen zorgen baren. Net zoals op het recente jongerenvoorzittersdebat op het VRT-programma ‘De zevende dag’, zullen de jongerenvoorzitters van CD&V, Open VLD, sp.a, N-VA en Groen! hieraan deelnemen. Opvallende afwezige is het Vlaams Belang, dat tot op heden – ook hier  – niet werd uitgenodigd.

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse Jeugdraad zich schuldig maakt aan deze ‘vergetelheid’. Nochtans fungeert de organisatie naar eigen zeggen als “officiële adviesraad voor de Vlaamse regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen”.

Door de weigering om de Vlaams  Belang Jongeren uit te nodigen op het congres, meet de Vlaamse Jeugdraad zichzelf een opvallend ondemocratische en discriminerende houding aan. VBJ zal het niet nalaten te onderzoeken welke verdere politieke en juridische stappen ondernomen kunnen worden. In afwachting daarvan zal Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens alvast in de loop van de komende weken, wanneer de Vlaamse Jeugdraad haar jaarplanning in het Vlaams Parlement komt voorstellen, deze nalatigheid aan de kaak te stellen.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.