VOLG ONS OOK OP:

VBJ dient klacht in tegen Atheneum Pottelberg (Kortrijk)

Nieuws • 12 november 2015

VBJ diende vandaag klacht in tegen het Atheneum Pottelberg te Kortrijk omwille van een muurschildering die zeer recent werd aangebracht binnen de schoolmuren. Dit druist in tegen het “Verbod op politieke activiteiten” in een onderwijsinstelling.

Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen.

U kan de klacht hieronder vinden alsook een afbeelding van de desbetreffende muurschildering.

Klacht tegen Atheneum Pottelberg te Kortrijk

Op 15 oktober werden wij op de hoogte gebracht van het feit dat er binnen de schoolmuren van het Koninklijk Atheneum Pottelberg, gelegen op de Pottelberg 4 te 8500 Kortrijk, een muurschildering werd aangebracht die indruist tegen het principe nummer 3 “Verbod op politieke activiteiten” vermeld op jullie website.

Dit principe luidt: “Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen.“

In het schoolgebouw werd een muurschildering met de tekst “wij zijn geen Vlamingen, maar wereldburgers” aangebracht. Een duidelijk politiek statement waarmee de school duidelijk ingaat tegen de neutraliteit waaraan onderwijsinstellingen zich dienen te houden.

Op deze wijze wordt onze eigen Vlaamse cultuur als “fout” weggezet.

Daarnaast is er, via de swastika’s, een verwijzing naar het nationaalsocialisme. Deze aan het Italiaanse fascisme verwante Duitse ideologie heeft bestaan van medio jaren ’20 tot medio jaren ’40 van de vorige eeuw, en heeft in de verste verte niets met het Vlaming zijn te maken.

Wij voelen ons als fiere Vlamingen dan ook persoonlijk aangesproken en beledigd, en vinden dat deze school duidelijk haar boekje te buiten gaat.

Wij zien ons dan ook genoodzaakt klacht in te dienen tegen deze onderwijsinstelling te Kortrijk zodat de Commissie Zorgvuldig Bestuur deze school wijst op haar rechten en plichten naar aanzien van de leerlingen. Het onderwijzend personeel dient ten allen tijde het neutraliteitsprincipe te respecteren. Om deze reden dient de muurschildering verwijderd te worden.

Als bijlage kan u een foto vinden van de desbetreffende muurschildering.

Reccino Van Lommel
nationaal voorzitter Vlaams Belang Jongeren

Muurschildering Pottelberg

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31