VOLG ONS OOK OP:

[PM] VBJ verzet zich tegen islamisering onderwijs

Persberichten • 06 mei 2016

Het was even slikken toen we de dag voor Hemelvaart de plannen hoorden van directeur-generaal Lieven Boeve binnen het katholiek onderwijs. Zijn voorstellen om de islam te faciliteren binnen katholieke scholen, met daarmee gepaard de toelating van hoofddoeken, meer islamlessen en -uitstappen en zelfs de installatie van islamitische gebedsruimtes binnen de school, konden echter op heel wat onbegrip rekenen van de Vlaamse bevolking.

Voor de Vlaams Belang Jongeren is dit alvast absoluut onaanvaardbaar. Het christendom maakt deel uit van de Europese identiteit – een identiteit die nota bene steeds meer onder druk staat van een agressieve islam. Dit soort maatregelen leidt niet tot een zogenaamde ‘Europese islam’ – maar tot een geïslamiseerd Europa.

Boeve spreekt over ‘pluralisme’, ‘diversiteit’, ‘dialoog’ – dezelfde steekwoorden die het politieke debat in Vlaanderen al decennia beheersen. We hebben dit al eens geprobeerd. Het is mislukt. De multiculturele samenleving is mislukt. Misschien moeten we eens iets anders proberen? Stoppen met ons te verontschuldigen voor onze eigen identiteit misschien? Duidelijk stellen wat er in ons land kan en wat niet? Van nieuwkomers eisen dat ze onze beschaving respecteren en onze wetten volgen?

In tijden als deze, waarin onze westerse maatschappij dreigt ten onder te gaan door de huidige opmars van de islam met haar achterhaalde waarden en ondemocratische normen, werkt deze knieval van het katholiek onderwijs het verdwijnen van onze eigen cultuur en onderwijs slechts in de hand.

We roepen dan ook op de brief op deze webstek te ondertekenen en het katholiek onderwijsnet te overtuigen om haar gezond verstand te gebruiken!

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31