VOLG ONS OOK OP:

Panelgesprek Jongeren en politiek

Nieuws • 28 oktober 2013

Vlaams Belang Kortrijk organiseerde op vrijdag 25 oktober 2013 een panelgesprek in het Museum Kortrijk 1302 over de (des)interesse in de politiek onder jongeren met Barbara Pas, Maarten Seynaeve en Robin Vandenberghe. Alle drie maakten ze als jongeren naam en faam in het Vlaams Belang.

Na haar engagement in het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) en haar studies handelsingenieur koos Barbara Pas voor het politieke bedrijf. Ze werd vrij snel voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren en werd in 2007 verkozen in De Kamer. Recent heeft ze het geschopt tot fractieleidster in de Kamer in opvolging van Gerolf Annemans. Daarbovenop werd ze door de voorzitter gevraagd  als ondervoorzitster van de partij.

Maarten Seynaeve was als jongeling actief in het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en zette nog tijdens zijn opleiding als criminoloog de stap richting Vlaams Belang. Sinds enkele jaren is hij het boegbeeld van Vlaams Belang Kortrijk, waarvan hij fractieleider is in de gemeenteraad. Een jaar geleden verraste hij vriend en vijand door ondanks het cordon sanitaire met steun buiten het Vlaams Belang verkozen te raken in de Kortrijkse politieraad.

Als laatste in rij trad Robin Vandenberghe aan die na zijn studies bouwkundig ingenieur en zijn inzet in het KVHV eveneens de partijpolitieke weg insloeg.
Eerst bij VBJ als nationaal bestuurslid, in 2012 ook als lijsttrekker in Pittem. Zijn eerste deelname aan de verkiezingen waren meteen een schot in de roos. Samen met zijn tweelingsbroer Rien, die de lijst duwde, haalde hij in Pittem vanuit het niets de beste score voor Vlaams Belang ten westen van de Schelde, het Waasland uitgezonderd.

Eens de panelleden voorgesteld, gaven de drie hun mening over de verhouding tussen jongeren en de politiek.

Volgens Maarten Seynaeve stoten de machtspartijen jongeren van de politiek af door hun vriendjespolitiek, politieke benoemingen en het breken van verkiezingsbeloftes. Het verbaast dan ook niet dat verschillende peilingen aantonen dat het Vlaams Belang sterk scoort onder tieners. Politiek engagement ziet men niet direct doordat de vrijetijdsbesteding van jongeren te veraf staat van de werking in een partij.

Robin Vandenberghe meent dat de desinteresse echter niet alleen een gevolg is van de politiek zelf, maar ook van het onderwijs. Veel jongeren ontberen een maatschappijvisie doordat ze op school ofwel politiekcorrecte -lees linkse- standpunten krijgen opgedrongen ofwel te weinig samenhangende feitenkennis opdoen over geschiedenis, actualiteit, etc. Zelfs de humaniora stoomt jongeren niet langer klaar om vollediger mens te worden met een ruime, doch inzichtelijke, blik op de samenleving.

Aan de universiteiten is het vaak al even droevig gesteld. Van een universitas of totaalbeeld is geen sprake meer wanneer men de specialisatie in velerlei studierichtingen bekijkt. Op den duur kennen studenten van steeds minder zaken meer details of hyperbolisch uitgedrukt alles van niets. Hogescholen en universiteiten lijken zo vakidioten af te leveren zonder politiek-maatschappelijk inzicht, laat staan impact en engagement. Of net zoals het establishment het wenst…

Maar ook de journalistiek gaat verre van vrijuit, want ze brengt het nieuws dikwijls door een progressieve bril of kauwt een oppervlakkige pensée unique voor.

Barbara Pas vindt dat er voor de Vlaams Belang Jongeren een taak van politieke bewustwording is weggelegd. VBJ zet dan ook terecht hard in op de nieuwe communicatiemiddelen, waar jongeren sowieso al veel mee bezig zijn.
Daarnaast kaarten de Vlaams Belang Jongeren ook de problemen aan die de jongeren in hun dagelijks leven ondervinden, zoals geweld op fuiven, drugs, linkse taal in het klaslokaal, halalvoedsel in de refters, etc.

Robin voegt eraan toe dat ook de Vlaams-nationale en rechtse studentenbeweging studenten kan doen nadenken over politieke onderwerpen aan de hand van debatten, lezingen, artikels en acties. Aan de Leuvense Alma Mater heerst bijvoorbeeld onder de studenten in het algemeen ee Vlaamsgezinde sfeer, maar dat vertaalt zich nauwelijks in inzet voor deze idealen.n

De Vlaams Belang Jongeren willen deze jeugd verder vormen en aanzetten om de handen uit de mouwen te steken zodat de politiek luistert naar de verzuchtingen die bij hen leven en de problemen terdege aangepakt worden.

De debatavond was meer dan een nuttige denkoefening die uiteraard afgesloten werd tussen pot en pint.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.