VOLG ONS OOK OP:

Nacht van de Militant

Nieuws • 26 mei 2013

In navolging van een voorgaande editie van de “VBJ nacht van de militant” in Gent was nu de studentenstad bij uitstek, Leuven, aan de beurt. Ondanks de ietwat Bourgeoisie-setting van de Salons Georges wisten we de zaal toch “militant” genoeg aan te kleden. Ook het programma stond volledig in het teken van het onvervangbare werk dat de verschillende actiegroeperingen jaar in jaar uit verzetten voor de Vlaams zaak. Het officiële programma ging van start met een vraaggesprek met VSV-voorzitter Rob Verreycken.

 

Steeds gevat als altijd en met de nodige zwier wist Rob ons de tragische problematiek van de Vlaamse arbeider uit te leggen die gegijzeld wordt door de traditionele vakbonden die niet meer beroepsvertegenwoordigers zijn maar een ideologische politiek voeren. Een internationale en globalistische politiek die steeds tegengesteld zal zijn aan de belangen van de Vlaamse arbeiders. Een vakbond dient dus altijd nationaal te zijn en een voortrekker in de strijd tegen globalisering en supranationale instellingen als de EU, al dan niet met stakingen. Tevens moet ze een pleitbezorger van de nationalisatie van onze eigen kernsectoren. De klassenstrijd dient overstegen te worden door een samenwerkingmodel tussen de Vlaamse arbeiders en de Vlaamse werkgevers. Net als de gevestigde vakbonden pleit de VSV voor een verschuiving van belasting op arbeid naar een belasting op kapitaal om de hedendaagse scheeftrekking tussen uitgekeerde winsten en de arbeiderslonen recht te trekken. Praktisch wil ze dit echter realiseren via belastingverlaging die een onmiddellijk effect heeft voor de werknemer.

 

Na een korte pauze konden we genieten van een fotovoorstelling ter gelegenheid van het uitbrengen van het boek “40 jaar TAK”. Via een kleine selectie van foto’s wist TAK-voorzitter Roel De Leener ons het verhaal te brengen van een militante organisatie die al 40 jaar actie voert voor het behoud van onze taal. Elke foto had een levendig verhaal, van de stichting van TAK, de legendarische Voerstrijd, tot de vele acties tegen het BHV-akkoord. Opmerkelijk was dat er vroeger eigenlijk veel meer mogelijk was om actie te voeren. Niet alleen tolereerde de publieke opinie veel meer, ook de politie was veel inschikkelijker. GAS boetes, actieverboden, verboden op (wild-)plakken zijn met de tijd erger en erger geworden en beperken in steeds toenemende mate de mogelijkheden van actiegroepering als TAK.

 

Eenzelfde teneur was te horen op de laatste activiteit van het officiële programma. In een panelgesprek over “militantisme in het facebooktijdperk” met Luc Vermeulen (Voorpost), Lode J. (TAK), Dennis Bels (BV maar ook senior NSV! Leuven) en Rob Verreycken (ditmaal als REACT) werden de toenemende overheidsrestricties aangehaald die ervoor zorgen dat actie voeren steeds moeilijker wordt. GAS-boetes hebben een zware financiële impact op actie-organisaties, net als “big brother is watching you”. Met een wildgroei aan camera’s, controle van IP-adressen en facebook-foto’s waardoor iedereen gemakkelijk geïdentificeerd en gecontroleerd kan worden van acties word op straat komen veelal ontmoedigd. Toch bieden de nieuwe media ook veel mogelijkheden. Zo kan er een groter publiek bereikt worden dan vroeger, en veelal ook véél goedkoper. Toch wees het panel erop dat het reclame via de oude methodes nodig bleven. Ook militeren via facebook alleen is niet genoeg, reële acties blijven onmisbaar. Iedereen was echter unaniem positief over de mogelijkheden van de nieuwe media waardoor informatie nu naar de geïnteresseerden komt in tegenstelling tot vroeger waar de potentiële militant zelf informatie moesten gaan zoeken. Een warme oproep werd gedaan aan de partij om meer middelen te investeren in de nieuwe media. Nationalistische radiozenders, nieuwssites met filmpjes moeten mogelijk zijn, in het buitenland wordt het vaak al aangetoond.

 

Na het beëindigen van het officiële programma was het aan Radio Rapaille om met echte nationalistische muziek ontspanning te brengen voor de rest van de avond. VBJ stak een handje toe met wat gratis vaten.

 

VBJ wil graag zijn dank uitspreken aan Rob, Roel, Luc, Lode en Dennis om als spreker aanwezig te zijn geweest op deze “nacht van de militant”. Dank aan TAK, Voorpost, VSV en NSV! voor hun acties de afgelopen jaren en voor hun aanwezigheid. Dank ten slotte aan de talrijke aanwezig op deze avond.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31