VOLG ONS OOK OP:

N-VA houdt van België

Nieuws • 01 november 2013

VBJ nam de congresvoorstellen van de N-VA eens onder de loep en kwam tot de conclusie dat de partij zich blijkbaar blijft vastklampen aan België. Het voorgestelde Belgisch confederaal model met een paritaire regering blijkt niet de minste meerwaarde te bieden. Bovendien zijn de institutionele voorstellen binnen de Belgische grendelstaat met bijzondere meerderheden en alarmbelprocedures onmogelijk zonder Franstalig fiat. De N-VA-voorstellen zijn dan ook enkel verklaarbaar vanuit een naïeve en achterhaalde gehechtheid aan België en een hernieuwd geloof in de onderhandelingsmogelijkheden met de Franstaligen.

Of heeft Bart De Wever zijn les nog niet geleerd na de ellenlange regeringsformaties van 2007 en 2010, waar de partij tot den treure heeft moeten ondervinden dat hun eisen binnen een Vlaams-Waals onderhandelingskader onrealiseerbaar zijn?

Voor onze partij is het duidelijk: de ordelijke opdeling is een veel realistischer scenario voor wie echt verandering wil. Enkel zo zal Vlaanderen al de noodzakelijke instrumenten in handen krijgen om een eigen beleid te voeren inzake fiscaliteit, sociale zekerheid, werk en migratie en zijn lot eindelijk in eigen handen kunnen nemen.

VBJ plaatst bovendien grote vraagtekens bij het Brusselstandpunt van de N-VA. Zo verzetten wij ons met klem tegen de invoering van een subnationaliteit in Brussel. Door de Brusselaars te verplichten zich te bekennen tot de éne of de andere gemeenschap – ook op electoraal vlak – wordt opnieuw een vorm van talentelling ingevoerd. Daarnaast stelt de N-VA expliciet dat Brussel bestuurd dient te worden door zowel Vlaanderen als Wallonië, waardoor de partij de facto de Fédération Wallonie-Bruxelles erkent en de vorming van een grotendeels door Wallonië gedomineerde ‘enclave’ op Vlaams grondgebied faciliteert. Onze moederpartij, Vlaams Belang, zal op het Brusselcongres van 1 december 2013 de N-VA dan ook van repliek dienen.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31