VOLG ONS OOK OP:

De Gewone Vlaming

Nieuws • 14 januari 2013

Tien jaar geleden zaten we in de periode van onze V-campagnes. Dat teken ‘V’ stond voor onze drie V’s: veiligheid, Vlaanderen en vreemdelingen. Je hoeft de krant maar open te slaan om te merken dat onze thema’s tot nog zeer actueel zijn. Alleen zijn we niet meer de enige die deze onderwerpen bespelen.

Veiligheid is een thema dat iedere slimme burgemeester behartigt, althans met woorden. De praktijk is vaak het tegenovergestelde. Er is echter één verschil. In 2006 ontkenden onze tegenstanders het probleem en spraken zij enkel over een ‘gevoel’. Zes jaar later, hoorde ik dat veel minder…

Met veel spijt stel ik vast dat dat de softies van de N-VA – die tegenwoordig staan voor een confederalistisch belgicisme – vandaag in de media het hoge woord voeren als het gaat over communautaire thema’s. Iets wat voor mij onbegrijpelijk is, want zijn de echte volksnationalisten die pas tevreden zullen zijn als België barst is. Perceptie is spijtig genoeg realiteit en ook betreffende de tweede V hebben we in perceptie(!) concurrentie gekregen.

Een V-thema dat we ons nog steeds kunnen toe-eigenen is ‘vreemdelingen’, maar misschien hebben we in het verleden iets te veel het accent gelegd op de Islam. Let op. Ik hoef niet te vertellen welke problemen de islamisering met zich meebrengt. Islamisering is een groot gevaar. Het probleem is alleen ruimer dan dat. Rellende Afrikanen uit de Matonge wijk in Brussel of Oost-Europese inbrekersbendes, zijn dit ook producten van die gedroomde multiculturele samenleving.

Onze rol is nog lang niet uitgespeeld. Daarom is het belangrijk dat wij ons scharen aan de kant van de gewone Vlaming, die te veel belastingen in tijden van economische crisis. In ruil vraagt hij enkel dat er met z’n geld rechtvaardig omgesprongen wordt en er een halt wordt toegeroepen aan het profitariaat. Daarop wijzen is onze taak als partij, nu meer dan ooit.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31