VOLG ONS OOK OP:

Dag van de Militant: jonge nationalistische strijdvaardigheid in diverse vormen

Nieuws • 13 mei 2015

Het was afgelopen zaterdag verzamelen geblazen voor de jaarlijkse Dag van de Militant van de Vlaams Belang Jongeren, deze maal in Berchem bij Antwerpen. Het programma en de organisatie zaten prima in elkaar. En de afwezigen hadden duidelijk ongelijk, want aan de militante verwachtingen werd voldaan met een spervuur aan politieke munitie.

 

Michael Discart mocht als jongerenvoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) de spits afbijten. Ter duiding: de VVB is de grootste partij-onafhankelijke Vlaams-nationale vereninging met enkele duizenden leden. Michael hield een warm pleidooi om de Vlaamse beweging te verjongen en dit op een eigentijdse en open manier, doch vasthoudend aan haar principes. De Catalaanse nationalistische beweging kan hierbij als belangrijke inspiratie gelden omwille van hun algemene wervingskracht onder de (jonge) bevolking. Betogingen met vele tienduizenden zijn er geen uitzondering. “We moeten”, aldus Discart, “de platgetreden paden van de Vlaamse beweging verlaten die al te vaak de clichés van gezapige zangavonden en gezellige eetfestijnen niet overstijgen:  de straat opgaan, aan schoolpoorten, aan de universiteiten en hogescholen de onafhankelijkheidseis bekendmaken, in debat treden waar jongeren zijn, de moderne media gebruiken, dat zijn wegen naar vernieuwde successen”. Een boodschap die ook bij het VBJ niet in dovemansoren valt. Alle VBJ’ers werden ook  aangespoord om lid te worden van de in ledenaantal groeiende VVB.

 

De tweede spreker die mocht aantreden was de 24-jarige Zuid-Tiroler Patrick Kostner (Süd Tiroler Freiheit). Zijn verhaal over de onafhankelijkheidsstrijd van Zuid-Tirol (thans bezet door Italië) was bij een pak aanwezigen onbekend, maar des te inspirerender. Dit relatief dun bevolkt gebied (een half miljoen inwoners) is sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog losgerukt van het Oostenrijkse Heimatland en aangehecht bij de Italiaanse staat. Niet enkel onder de dictatuur van Mussolini, maar ook onder de (socialistische) Italiaanse imperialistische politiek werden deze Duitssprekende Tirolers getergd door culturele en soms fysieke vervolging. Sinds de jaren ’80 is er veel meer culturele vrijheid mogelijk (70% is er nu nog Duitssprekend, ondanks de Italianiseringsagenda), alsook een economische autonomie met tot 85% beschikking over de geïnde belastingen. Iets waar Vlaanderen nog bijzonder ver van af zit en enkel kan van dromen. Zijn slotwoorden werden met vuur en kracht verkondigd en beriepen zich op de voorouders van de Tirolers die ooit Napoleon buitengejaagd hebben en met hun Schützen (Vrijwilligerskorpsen) de Italiaanse machtshonger tijdens de Eerste Wereldoorlog manmoedig konden weren. “Met hoe weinig we ook zijn, men zal” aldus Kostner, “ons enkel als lafaards herinneren in de toekomst indien we nu toegeven en verslappen.” Heldhaftigheid, volharding en weerbaarheid waren zijn kerngedachten die hij wilde delen met ons.

Panelgesprek dag van de militant 2015

Als laatste inhoudelijke onderdeel van de namiddag konden we luisteren naar het panelgesprek tussen Rien Vandenberghe (pro-Senior van het Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond (KVHV)) en Karl Peeters (Senior Seniorum van de Nationalistische StudentenVereniging (NSV)), gemodereerd door onze VBJ-voorzitter Reccino Van Lommel. Beide studentenverenigingen hebben een mooie geschiedenis achter de rug in de Vlaamse militante beweging, ook al is NSV een pak jonger en een afscheuring van het KVHV in 1976. De verschillen zijn soms meer fictie dan realiteit en hangen ook af van stad tot stad en tijdperk tot tijdperk, alhoewel er algemeen toch andere klemtonen gelegd worden. Zo staat bij het KVHV naast de politieke insteek, ook de katholiek-culturele en stijlvol-studentikoze pijlers  hoog aangeschreven en is NSV doorgaans militanter en ideologisch scherper van taal. Op de vraag of de Vlaamse onafhankelijkheid er op democratische wijze zal komen, antwoordde NSV dat dit in het Vlaams parlement zijn beslag zal vinden, of eventueel na een referendum als die mogelijkheid er komt, terwijl de KVHV’er van dienst erop wees dat buiten beïnvloeding van de publieke opinie en de rol van politieke partijen, ook een politiek volksbewuste elite (in wording) in alle maatschappelijke velden cruciaal is om dit doel te bekomen. Zoniet dreigen we België met al haar onrechtvaardigheden in te ruilen voor een louter in naam onafhankelijk Vlaanderen, maar wezenlijk even verziekt. KVHV, maar ook NSV zien zich hier een belangrijke taak weggelegd. Karl Peeters trad dit bij door te wijzen op de bedreiging voor de soevereiniteit van natiestaten door de Europese Unie en de NAVO die minstens even, zoniet veel meer relevant zijn dan de Belgische schoonmoeder. Ook deze pertinente vraag kwam aan bod “Zouden KVHV en NSV niet beter samensmelten tot een Vlaamse studentenbeweging of is er toch nood aan een eigen toekomst?” Rien Vandenberghe nuanceerde de dualistische vraag en betreurde als oud-student de studentikoze, maar ook soms dwaze vetes en verwijten tussen beide organisaties. Hij pleitte voor een ad hoc samenwerking voor grotere doelen zoals een nationale betoging of zelfs een nationaal galabal met internationale uitstraling. Als voorbeeld gaf hij het Oostenrijks-Duits Akademikerball in Wenen, waarvoor uiteenlopende Deutsche Burschenschaften (nationaalbewuste studentenverenigingen) de handen in elkaar slaan.

 

Tussen de verschillende programmaonderdelen van de namiddag door konden de aanwezigen de infostands bezoeken, zoals die van VBJ, het TaalAktieKomitee, (TAK), Voorpost, uitgeverij Egmont, Pro Familia (Mars voor het Gezin (zaterdag 16 mei)), Rechtse Rakkers en Rechts actueel. Achteraf volgden nog de aangekondigde gratis vaten en een gastoptreden van de Vlaams-Brabantse charmezanger Danny Appoloni die de sfeer er danig in bracht.

Kortom een meer dan interessante Dag van de Militant!

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31