VOLG ONS OOK OP:

Congres Immigratie groot succes

Nieuws • 11 april 2011

Op het geslaagd partijcongres van zondag jongstleden stelde het Vlaams Belang een inspirerende ‘blauwdruk voor een kordaat immigratiebeleid’ voor. Tijdens het congres wees VBJ-voorzitter Barbara Pas op het feit dat de Vlaams Belang Jongeren de Vlaamse identiteit altijd al hebben verdedigd: “De Vlaamse identiteit is en blijft een thema dat jonge Vlaamse nationalisten niet loslaat en niet mag loslaten. En wat wij Vlamingen zijn, daar moeten we trots op zijn. Daar hoeft niemand neerbuigend op neer te kijken. We hebben dus geen boodschap aan de huidige linkse elite. Een linkse elite die ons een complex wil opdringen, een weg-met-ons-mentaliteit. Een linkse elite die vervuld is van zelfhaat, voor wie een Afrikaanse tamtam veel meer waarde heeft dan een schilderij van Rubens of Van Eyck. Een linkse elite door wie alles wat met Vlaamse geschiedenis en Vlaamse cultuur te maken heeft als kneuterig en zelfs als vijandig beschouwd wordt.”

 

Pas hekelde ook dat de multicultuur uitvoerend gepromoot wordt in plaats van trots te zijn om Vlaming of zelfs Europeaan te zijn: “De multicultuur heeft niet alleen onze identitaire weerbaarheid en ons cultureel zelfvertrouwen gebroken, maar tevens werd de rode loper uitgerold voor de islam. Enkele dagen geleden mochten we nog vernemen dat onze geliefde openbare omroep meer zendtijd voor moslims gaat vrijmaken. De snelle toename van het aantal moslims in Europa is schrikwekkend en wordt door de Britse krant The Telegraph een demografische tijdbom genoemd.”

 

“De massa-immigratie moet dringend een halt worden toegeroepen en het is noodzakelijk dat ervoor gezorgd wordt dat alle vreemdelingen zich aanpassen aan onze waarden, zoals gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat”, concludeerde Pas. “Nu doet men trouwens juist het tegenovergestelde: belastinggeld wordt uitgetrokken voor het islamitische feest van het schaap,  her en der wordt gescheiden zwemmen ingevoerd, in scholen wordt halal-voedsel aan de leerlingen geserveerd, kerstversiering moet verwijderd worden uit gerechtsgebouwen, varkentjes verdwijnen uit de speelgoedboerderijen…Men denkt er zelfs aan om sprookjes te gaan verbieden, stel u voor! Volgens de Britse semi-overheidsinstelling Becta moet ‘De wolf en de drie biggetjes’ verboden worden omdat ‘het gebruik van varkens een stroom van verontwaardiging kan teweegbrengen in de moslimcultuur’. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig…”

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31