VOLG ONS OOK OP:

‘Brusselse jongeren in armoede’

Nieuws • 14 oktober 2010

De armoede onder de Brusselse jeugd is zowel ‘zorgwekkend’ als ‘beangstigend’. Tot die conclusie komen de onderzoekers van het Brusselse Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, die een Armoederapport voor het jaar 2010 hebben voorgesteld.

Het rapport bevat enkele vaststellingen: zo zou 3 op de 10 Brusselse kinderen opgroeien in een gezin zonder enig inkomen uit arbeid. In de armste gemeenten van het Brussels Gewest zou dit aantal nog hoger liggen. Ook met betrekking tot onderwijs is er werk aan de winkel: de helft van de Brusselse jongens en ruim 4 op de 10 meisjes beginnen al met een jaar achterstand aan het eerste middelbaar. De jonge Brusselaars verlaten ook veel vaker de schoolbanken zonder diploma van hoger secundair onderwijs.

Op vlak van werk valt dan weer op dat van de Brusselse jongvolwassenen tot 25 jaar een kwart van hen zonder baan zit. In de armste gemeenten van het gewest loopt dit op tot meer dan 40 procent. Ten slotte leeft bijna 10 procent van de jongeren van een leefloon, heel wat meer dan in de rest van het land.

Het rapport toont aan dat Brussel eens te meer achterop hinkt. Het is trouwens opvallend dat in de studie geen verband wordt gelegd met de etnische achtergrond van deze jongeren. Dergelijk onderzoek had ons wellicht nog meer zicht kunnen geven op de werkelijkheid. De conclusies hadden er mogelijk ook net iets anders uitgezien.

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.