VOLG ONS OOK OP:

Arbeidsmigratie niet onder controle

Nieuws • 13 november 2014

In Gazet Van Antwerpen werd vandaag andermaal bevestigd dat de het aantal buitenlandse werkkrachten in ons land zienderogen toeneemt. Op een jaar tijd is er een stijging vast te stellen met maar liefst 20 %. Opvallend is de toename van het aandeel Roemenen en Portugezen. Als oorzaak van deze migratiestroom zou de intussen structureel geworden recessie in het land van herkomst aan de basis liggen.

Terwijl de economie en de werkgelegenheid in Vlaanderen in brand staan, zet deze tendens zich onverminderd verder. Een objectieve waarnemer zou ondernemers geen ongelijk kunnen geven vandaag de dag wanneer zij de stap durven zetten om hiervan ‘gebruik te maken’. Onze lasten op arbeid behoren immers nog steeds tot de hoogste van de wereld, waardoor we bijgevolg niet kunnen meedingen met andere Europese landen. Als bedrijf word je dan voor een keuze geplaatst: ofwel neem je goedkope arbeidskrachten in dienst, ofwel ga je met je hebben en houden naar een land waar arbeid goedkoper is, ofwel doe je de boeken dicht. In het eerste geval gaat dit ten koste van Vlaamse werknemers die in de werkloosheid terecht komen. Het is een pijnlijke en versmachtende waarheid die de economische situatie in Vlaanderen schetst.

Ook overheidsinvesteringen worden in de praktijk steeds meer voltooid door deze goedkope arbeidskrachten. Op grotere infrastructuurwerken kan dit oplopen tot maar liefst 400 personen tegelijk. Een overheid investeert in crisistijden om de economie aan te zwengelen en de werkloosheid terug te dringen. In Vlaanderen verliest de overheid vier maal: goedkope arbeidskrachten uit andere landen voeren het werk uit, er wordt geen belastingen betaald bij ons, de verworven gelden gaan naar andere Europese landen waar het opnieuw in de economie terecht komt (en dus niet in de onze) en de werkloosheid daalt helemaal niet. Kortom, het Vlaams geld blijft niet in Vlaamse handen.

Je kan dit echter geen arbeidsmigratie meer noemen. Echte arbeidsmigratie kan overigens enkel maar nuttig zijn als dit onze kenniseconomie versterkt. Vandaag worden veel arbeiders in dienst genomen door koppelbazen die aan woekermarges arbeid in ons land ter beschikking stellen. Door het omzeilen van de detacheringsreglementeringen en het amper hoeven betalen van belastingen en sociale lasten bij ons, ontspringen zij telkenmale de dans. In vele gevallen houden de arbeiders slechts enkele euro over voor hun prestaties en krijgen ze kost en inwoon aangeboden in erbarmelijke omstandigheden. De EU en onze overheden werken daardoor mee aan een georganiseerd netwerk van koppelbazen die op de kap van de Vlaming en hopeloze buitenlandse arbeiders geld verwerven.

Het Vlaams Belang heeft zich hiertegen steeds verzet. In 2013 steeg de werkloosheid in Vlaanderen nog met 10,3%. Zolang er geen regering is die met de vuist op tafel durft slaan en de EU-fetisjisten onverminderd hun waanzinnig beleid blijven doorvoeren, zal de Vlaming in de kou blijven staan. De beloofde lastenverlagingen die werden aangekondigd door de regering Michel I zijn slechts een druppel op een hete plaat en zullen weinig bijdragen tot een structurele verhoging van onze concurrentiekracht. Ongetwijfeld zullen hierdoor meer ondernemers de weg vinden naar goedkopere werkkrachten buiten Vlaanderen.

arbeidsmigratieGVA

Bron : Gazet Van Antwerpen 13/11/2014

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31