VOLG ONS OOK OP:

Boekbespreking met Filip De Man

Nieuws • 28 november 2010

De Vlaams Belang Jongeren uit de regio Roeselare, Tielt en Izegem organiseerden op zaterdag 27 november een gespreksavond met volksvertegenwoordiger Filip De Man over zijn nieuwste boek De Eeuwige Strijd: van Morgenrood tot Avondland. Het boek handelt in de eerste plaats over de massale immigratie van de laatste decennia in Europa. In totaal wonen er momenteel maar liefst 50 miljoen niet-Europese vreemdelingen in Europa. Met paard van Troje Turkije bij de Europese Unie zou het hek helemaal van de dam zijn. Als men dan nog rekening houdt met de hoge geboortecijfers bij allochtonen en lage bij ons, beseft men pas echt dat deze situatie levensbedreigend is voor onze beschaving.

De Man belichtte daarna de demografie van Europa en de wereld doorheen de geschiedenis. Tot in de negentiende eeuw maakte de Europese bevolking ongeveer een kwart van de wereldbevolking uit. Afrika was toen zeer dun bevolkt, waardoor slechts 8% in dat werelddeel woonde. Vandaag woont slechts een goeie 10% van de wereld in Europa en 15% in Afrika. Uit voorspellingen blijkt dat de Afrikaanse bevolking tegen 2050 verdubbelt, terwijl de autochtone Europese bevolking tegen dan drastisch zou slinken tot 3%.

Oorzaak van deze demografische ramp is het neo-marxistische cultuurrelativisme, dat de fierheid op onze beschaving heeft vernietigd en vervangen door een postkoloniaal schuldcomplex.

Filip De Man legt de verschillen in IQ tussen rassen uit aan de hand van The Bell Curve van Charles Murray.

Nog grotere politieke correctheid stellen we vast als het gaat over de intelligentieverschillen tussen rassen. Hoewel Charles Murray in zijn befaamde boek ‘The Bell Curve’ aantoonde dat de spreiding van het IQ tussen blanken, Aziaten en zwarten verschilt, ontkennen linkse groepen de feiten nog steeds. In de VS willen sommige antiracistische groepen de intelligentietests daarom aanpassen zodat er geen raciale verschillen meer zouden optreden.

De positieve discriminatie gaat zelfs zo ver dat er aan Amerikaanse universiteiten quota zijn per ras. Het gevolg van deze ‘affirmative action’ treft niet alleen blanken, want ook de Aziaten worden gediscrimineerd ten opzichte van de zwarten.

Filip De Man besloot zijn betoog door te pleiten voor een onmiddelijke immigratiestop en een kordaat remigratiebeleid. Daarnaast dienen wij, aldus De Man, de gemakzucht van ons af te schudden en kroostrijke gezinnen te stichten die ondersteund worden door een uitgewerkt gezinsbeleid. Niet voor niets heeft het Vlaams Belang al deze oplossingen in zijn partijprogramma staan.

Het was een boeiende avond. Naast enkele oudere aanwezigen waren er zo’n vijftien jongeren van de partij. Een vijftal onder hen wil zich in de toekomst inzetten om een actieve regionale VBJ-werking uit te bouwen. Dat belooft!

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31