VOLG ONS OOK OP:

Vlaams Belang pleit voor betaalde feestdag op 11 juli

Nieuws • 09 juli 2014

Het Vlaams Belang dringt erop aan dat eindelijk werk wordt gemaakt van de erkenning van 11 juli als wettelijke, betaalde feestdag. Hiertoe dient onze Vlaams parlementsfractie vandaag een voorstel van resolutie in. Bovendien bepleit het Vlaams Belang dat dit deel uitmaakt van het komende Vlaams en federaal regeerakkoord

Vlaanderen beschikt als deelstaat momenteel over een eigen parlement, over een eigen regering en over steeds meer bevoegdheden. Het aantal Vlamingen dat zich met Vlaanderen identificeert neemt toe. Het aantal Vlamingen dat zich met het federale België identificeert neemt daarentegen af. Ondanks de groeiende toenemende Vlaamse autonomie en het toenemend aantal mensen dat zich in de eerste plaats Vlaming voelt, is onze Vlaamse feestdag tot op heden nog steeds geen wettelijke feestdag.

11 juli is weliswaar een betaalde feestdag voor een beperkt aantal mensen, zoals het personeel van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Voor alle andere werknemers is 11 juli maar een vrije dag indien hun werkgever bereid is die toe te staan. Heel wat Vlamingen blijven hierdoor op hun eigen feestdag in de kou staan.

In 1996 stemde het Vlaams Parlement echter al een resolutie die de minister-president oproept bij de federale overheid aan te dringen op een volwaardige erkenning van 11 juli als wettelijke, betaalde feestdag. Achttien jaar later is deze resolutie nog steeds niet uitgevoerd. Nochtans bestaat er voor de erkenning van 11 juli als wettelijke, betaalde feestdag een breed maatschappelijk draagvlak.

Het Vlaams Belang is het getalm om van de feestdag van onze Vlaamse natie een officiële feestdag te maken meer dan beu. Onze partij wil dat de resolutie van 1996 – als uiting van de wil van een meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers – nu snel wordt uitgevoerd. De lopende federale en Vlaamse regeringsonderhandelingen bieden een mooie gelegenheid om hier werk van te maken. De N-VA, die het heft van de Vlaamse onderhandelingen in handen heeft, mag deze kans niet aan zich laten voorbijgaan.

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse en federale onderhandelaars dan ook op om de erkenning van 11 juli als Vlaamse feestdag op te nemen in het federaal en Vlaams regeerakkoord. Om de kost van de erkenning van 11 juli als wettelijke feestdag te compenseren, stelt het Vlaams Belang voor om – een overeen te komen – andere wettelijke feestdag te schrappen. De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement dient terzake ook een voorstel van resolutie in.

Bijlage: voorstel van resolutie

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31