VOLG ONS OOK OP:

Tegengas geven!

Nieuws • 30 mei 2013

Het standpunt van VBJ mbt de GAS-boetes, werd reeds enkele maanden geleden gepubliceerd. Gezien de actualiteit leek het ons echter opportuun om dit standpunt nog eens in herinnering te brengen:
Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare “overlast”. 
Steden en gemeenten stonden in het verleden vaak machteloos tegenover zogenaamde “kleine” overtredingen doordat de politie te weinig manschappen of te weinig interesse had om die te verbaliseren. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de politierechtbanken kampen met een gebrek aan middelen, zodat er al te vaak geseponeerd werd. Enkele jaren geleden werd er een wettelijk kader geschept dat gemeenten toelaat  kort op de bal te spelen en kleine, lokale problemen aan te pakken.
Doorheen de jaren zijn er echter een hele hoop wijzigingen aangebracht aan het manke wettelijke kader van deze sancties. Het systeem van GAS-boetes is zéér omstreden en heeft dan ook zijn voor- en tegenstanders.
Ook de Vlaams Belang Jongeren hebben moeten vaststellen dat er een hele hoop zaken niet pluis zijn. Hieronder beperken we ons echter tot drie fundamentele problemen omtrent de GAS-wetgeving:
  1. De term “overlast” is een te vaag omschreven begrip en is dus een voedingsbodem voor complete willekeur. Zo kan een TAK-actie in Steenokkerzeel geen GAS-boete opleveren, maar een gelijkaardige actie in een faciliteitengemeente wel en zelfs meer dan één. Het is maar wat je als overheid onder “overlast” beschouwt. Plaats en tijd spelen hierin een belangrijke rol.
  2. Ook problematisch is het feit dat de ambtenaar die een overtreding vaststelt ook degene is die de strafmaat bepaalt. Het is dan ook maar de vraag of dit dan steeds op een rechtvaardige manier gebeurt. Wie controleert dit immers? Kleine voetnoot: er is wel beroep mogelijk, maar dat is een kostelijke en lange procedure. Allesbehalve afgestemd op jongeren dus.
  3. Tot slot is het in bepaalde gevallen zo dat wanneer er je een GAS-boete boven het hoofd hangt, je geconfronteerd wordt met een omkering van bewijslast. De beklaagde moet in dat geval zijn onschuld aantonen. Iets wat op z’n minst een rechtstaat onwaardig is.
Is het initiële idee achter de gemeentelijke administratieve sanctie slecht? Nee, maar de uitvoering in de praktijk is op zijn minst rommelig te noemen. Daarom pleit VBJ om tegengas te geven. Gooi de GAS-wetgeving in de prullenbak en maak werk van een efficiënt functionerend gerechtelijk apparaat. Gas-boetes zijn meer dan ooit tevoren de homeopathie van misdaadbestrijding.
Tom Van Grieken
voorzitter VBJ
0477/18.91.42

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

Er zijn momenteel geen toekomstige events.