VOLG ONS OOK OP:

Escalatie links geweld

Nieuws • 24 maart 2014

De laatste tijd is er aan de Ugent heel wat te doen rond extreemlinks geweld. Ook schreeuwen verscheidene extreemlinkse groupuscules over niets minder dan een georkestreerd offensief in het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent). Het PFK groepeert aan de Ugent de politieke en Filosofische bewegingen. VBJ vroeg zich af wat daar allemaal van aan is. Vandaar dit interview met Jan De Backer (praeses KVHV-Gent).

Dag Jan, wat is er allemaal aan de hand aan de Ugent? Verschillende linkse verenigingen schreeuwen moord en brand over een zogenaamde georkestreerd offensief tegen links aan de Ugent?
Vorige algemene vergadering op de UGent dienden hebben we een stemming opgestart voor het uitsluiten van zowel COMAC als ALS. Aanleiding tot deze stemming was de weigering van enkele van onze leden door COMAC op een tentoonstelling aan de UGent en het niet in orde zijn van het jaarverslag van ALS. Twee feiten waarbij je als vereniging wordt uitgesloten aan de UGent volgens de reglementering. Wij wilden dus enkel een consequente toepassing van de reglementering. Beide stemmingen haalden niet de nodige meerderheid, mede door het beschermen van elkaar door de linkse verenigingen. Voor mij een duidelijk bewijs dat het PFK een lege doos is.

Waarom spreekt links dan juist over een offensief van rechts?
Wel, het flagrante van heel dat gebeuren is dat extreemlinks hier blijkbaar een complot van rechts in ziet om ze te weren aan de UGent. Dat terwijl wij gewoon een consequente toepassing van de reglementering vragen. Willen we als PFK dat de reglementen gevolgd worden of willen we dat het een lege doos is? Extreemlinks creëert extreemrechtse spoken om zichzelf te legitimeren. Handelde het PFK volgens de regels, dan waren zowel COMAC als ALS uitgesloten aan de UGent. Stel je voor dat het KVHV iemand weigert op een openbare activiteit. Het kot zou te klein zijn…

We horen de laatste tijd heel wat verhalen over extreemlinks geweld in Gent, wat is daar van aan?
Jammer genoeg zijn het niet enkel verhalen. Naast het feit dat het weigeren door COMAC van enkele mensen op basis van een lidmaatschap bij een andere vereniging discriminatie in zijn zuiverste vorm is, bezondigt extreemlinks zich al jarenlang aan een hele hoop al dan niet gewelddadige uitspattingen. Het in het ziekenhuis slaan van twee van onze studenten door extreemlinks tijdens onze studentikoze doop, een map met foto’s van onze leden die in extreemlinkse kringen circuleert, het verstoren van onze bierfiets in het begin van het academiejaar, vandalisme aan ons Verbondshuis, en ga zo maar door. Het gaat hier telkens om strafbare feiten, maar de UGent onderneemt helemaal niets. De zwaarste straf die opgelegd geweest is, was het afnemen van enkele honderden euro’s aan subsidies van extreemlinks. De extreemlinkse erkende verenigingen verschuilen zich maar al te graag achter het “Anarchistisch Kollektief” en “Antifa”. Maar voor ons is het duidelijk dat deze laatste nauwe banden hebben met ALS en COMAC.

Kan je als student dan nog iets ondernemen tegen het extreemlinks geweld?
We zien in Oostenrijk en Duitsland dat als men extreemlinks geweld niet stopt dat het gewoon escaleert. Onze leden vrezen voor hun veiligheid. Op deze manier kan het echt niet verder. De UGent is jammer genoeg onmachtig om iets te ondernemen. In de linkse stad van Termont, waar wekelijks studenten verkracht en bestolen worden, hoeven we ook geen heil te verwachten.We bereiden dan ook een dossier voor om deze escalatie van extreemlinks geweld te stoppen in Gent. Wij strijden voor een veilige, vrije studentenstad waar iedereen welkom is en waar geen plaats is voor extremisme. Ons nu laten intimideren door extreemlinks is een overwinning voor het totalitarisme. Wij zullen met het KVHV tegen elke vorm van fysiek geweld en discriminatie aan onze Alma Mater blijven strijden.

Dat horen we graag! Bedankt voor het interview! 

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN

  1. Met VBJ naar European Youth Event

    mei 29 - mei 31